Rádioprotektívny účinok probiotík

 

Rozšírené používanie nukleárnej energie a časté nukleárne katastrofy v posledných desaťročiach (Černobyľ, Ukrajina 1986 ? 1 reaktor, Japonsko 2011 ? 4 reaktory naraz) ukazujú, že vplyv jonizujúcej radiácie nie je len vojenskou hrozbou. Ionizujúce žiarenie je často používane v medicíne na diagnostické účely (röntgenové vyšetrenia, rádioizotopové vyšetrenia) a liečba rakoviny (rádioterapia). Radiácia má predovšetkým vplyv na kostnú dreň. Výsledok takejto kúry je zníženie počtu leukocytov a trombocytov a tým je oslabená imunita celého organizmu. Následkom je rýchle rozmnožovanie sa infekcií, zapríčinených tak exogénnymi látkami, ako aj vniknutie patogénnych (škodlivých) baktérií do krvi, čo vedie k vzniku sepsy (celkovej otravy krvi).

Všeobecné zásady liečby akútnej choroby z ožiarenia sú dobre známe. Najčastejšie sa jedná o rôzne chemické látky. Ich priaznivý efekt je prechodný a majú mnoho nežiaducich a toxických účinkov. Tieto komplikácie sú intenzívnejšie v prípade dlhodobého podávania, nevyhnutných pre ľudí pracujúcich v jadrových elektrárňach alebo pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach jadrovej katastrofy. Preto snaha o nachádzanie nových prostriedkov pre liečbu a stimuláciu imunitného systému po ožiarení neustále napreduje. Po nehode v jadrovej elektrárni v Černobyle sa úsilie zameralo na skúmanie prírodných produktov, ktoré môžu byť použité a dlhodobo zahrnuté v potrave obetí. V tomto ohľade je Lactobacillus bulgaricus nesporne zaujímavý.

Na počiatku boli štúdie vykonávané na pokusných zvieratách, najmä pre zjavné nemožnosť zriadenia kontrolnej skupiny ľudí ožiarených smrteľnými dávkami žiarenia. Súčasne treba podotknúť, že experimentálne štúdie na laboratórnych zvieratách sú v medicíne považované za významné (spoľahlivé), a testovanie všetkých liekov začína týmto spôsobom.

Experimentálne štúdie podľa Pl. Petrunovova a L. Hadjiiski 2003 ukazujú, že použitie Lactobacillus bulgaricus znižuje stupeň poškodenia kostnej drene, urýchľuje obnovu krvotvorbu a post-radiačnú disbakteriózu, že má rádioprotektívny vplyv na kmeňové bunky a znižuje mortalitu experimentálnych zvierat vystavených smrteľnej dávke žiarenia a rádioaktívnych látok v porovnaní s kontrolnou skupinou (ktorej neboli podávané Lactobacillus bulgaricus).

Experimentálne štúdie s probiotickým produktom Biomilk pod vedením B. Gyosheva (1992, 2005), M. Georgieva (2007) ukazujú, že pokusným zvieratám, ktorým bol podávaný produkt Biomilk sa štatisticky rýchlejšie normalizovala krvotvorba v kostnej dreni na 10. deň po ožiarení. S najväčšou pravdepodobnosťou je rádioprotektívny účinok Biomilk s Lactobacillus bulgaricus spojený so svojou imuno-stimulačnou funkciou a skutočnosť, že obmedzuje peroxidáciu lipidov, tj znižuje počet voľných radikálov (antioxidačný účinok). Existujú niektoré ďalšie štúdie účinkov probiotických baktérií v úlohe antioxidantov B. Bay (1999), Lin My (1991) a ďalšie.

Nie je možné experimentálne ožarovať ľudí rôznymi dávkami žiarenia, a to je dôvod, prečo si klinické štúdie pacientov, ktorí sú kontrolovane ožarovaní pri liečbe rakoviny, zaslúžia osobitnú pozornosť. Štúdia A. Gigova (2008, Ústav hematológie a onkológie, Vojenská lekárska akadémia, Sofia) na 95 pacientoch s rakovinou ukazuje, že pacienti, ktorí si vzali Biomilk Antioxidant (Lactobacillus bulgaricus a krvavé pelargónie Extrakt z koreňa - Geranium sanguineum) v kombinácií s hlavnou liečbou preukázali štatisticky významný nárast počtu T lymfocytov, trombocytov a leukocytov, mierne zvýšenie hemoglobínu, urýchlené zotavenie kostnej drene a krvotvorby. Pacienti, ktorí pokračovali v užívaní Biomilk Antioxidant počas trvania ožarovaní a chemoterapie vykazujú lepší zdravotný stav a majú dlhší a lepší život. Podobné výsledky boli publikované v roku 1976 A. Atanasovou, Lekárska akadémia, Sofia u 36 detí s leukémiou.

Rádioprotektívny účinok prípravku Biomilk Antioxidant spočíva v jeho imunostimulačnom účinku skutočnosťi, že obmedzuje peroxidáciu lipidov. Živé bunky Lactobacillus bulgaricus aktivujú špecifické a nešpecifické imunitné reakcie tráviaceho lymfatického tkaniva a systematické imunitné odozvy. Štúdie slávnych vedcov ukazujú, že pravidelnou konzumáciou probiotických baktérií sa zvyšuje:

  • Produkcia cytokínov (Solis-Pereyra B, 1993, De Simone C 1986, Solis-Pereyra B, 1991, M Miettinen 1996, Halpern GM, 1991)
  • fagocytárna aktivita (Schiffrin EJ, 1997; Schiffrin EJ, 1995)
  • Produkcia protilátok (Link-Amster H, 1994)
  • bunkové funkcie (Aattouri N, 1997, Losacco T, 1994)
  • aktivita prirodzených obranných buniek (Simone C 1986, De Simone C, 1989)

Záverom je možno povedať, že vyššie uvedené údaje ukazujú, že pravidelný príjem probiotických výrobkov s bunkami Lactobacillus bulgaricus umožňuje obmedziť škody z ožiarenia a vytvára podmienky pre rýchlejšie zotavenie organizmu ako celku. V súčasnej dobe NASA odporúča ľuďom v Japonsku, ktorí sú vystavení vyššiemu žiareniu, aby konzumovali viac vitamínov, ako prostriedkov na posilnenie imunity, pretože aj samotní astronauti pravidelne užívajú takéto prostriedky, aby sa ochránili od kozmického žiarenia. Radi by sme poznamenali, že bulharské probiotické výrobky Biomilk boli vyvinuté a používané astronautami z Medzinárodného vesmírneho programu "Interkozmos". Výrobky obsahujú Lactobacillus bulgaricus a tiež 21 aminokyselín, vitamíny a minerálne látky z mlieka vo forme pripravenej pre absorpciu ľudským organizmom. V tomto ohľade su probiotiká obsahujúce Lactobacillus bulgaricus prírodnou ochranou proti žiareniu a sú dôležité pre ľudí žijúcich v oblastiach postihnutých jadrovými haváriami, pre ľudí pracujúcich v oblasti jadrovej energie a pre pacientov s rakovinou podstupujúcich chemo-a rádioterapiu.