Súčasné probiotiká

 

Spracovávanie súčasných probiotík začalo v roku 1980 ako úloha zadelené bulharskou vládou. Hlavnou úlohou bola produkcia špeciálnej potravy a produktov pre medzinárodný vesmírny program ?Interspece?. Táto úloha bola zadelená na základe skúseností, ktoré sme získali počas spracovania potravy a produktov pre pilotov zo vzdušných síl a námorníkov námorných síl. Mali sme aj skúsenosti so spracovaním výživy, ktorá bola určená veľmi chorým alebo športovcom pripravujúcim sa na olympiády, majstrovstvá a iné druhy svetových pohárov. Spracovali sme mnoho experimentálnych a klinických štúdií predtým než sme pristúpili k podávaniu tohto produktu ľuďom, ktorí sa nachádzali v hore opísaných podmienkach. Prvé probiotiká boli podané ako strava bulharským kozmonautom, ktorí boli vo vesmírnom programe. Probiotiká novej generácie sú stále využívané bulharskými jednotkami na misiách v Kambodži, Kosove, Iraku a Afganistane. Probiotiká produkované starou technológiou boli v tekutej forme a obsahovali iba probiotické baktérie bez iných prímesí či rastlinných výťažkov. Museli byť konštantne uchovávané v teplotách pod bodom mrazu. To ich robilo nevhodnými pre masovú produkciu. Za pomoci novej technológie produkujeme probiotikum v prášku tým, že ho vysušujeme (sublimačné sušenie) pri teplote 50 stupňov Clezia pod nulou. Spôsob akým produkujeme naše probiotiká ich predurčuje k tomu, aby mohli byť uschovávané pri izbovej teplote po dobu dvoch rokov.

V súčasnosti na svete neexistuje iná technológia, ktorá by dokázala udržať Lactobacillus bulgaricus prirodzene nažive pri izbovej teplote. Naša technológia spracovania je v skutočnosti veľmi blízka prirodzeným procesom. Pri produkovaní probiotík používame isté druhy Lactobacillus bulgaricus, ktoré prežili tisícročia a ich blahodarný účinok je overený. Naše probiotiká sú super koncentrátmi živých buniek Lactobacillus Bulgaricus. Tento stav je zatiaľ takmer nemožné dosiahnuť iným výrobným procesom. Naše probiotiká tak jednoznačne držia krok so súčasným spôsobom života.