Hystória probiotík

 

Trácka revolúcia v stravovaní

Pestovanie probiotickej baktérie Lactobacillus Bulgaricus and a Streptococcus Thermophilus ich izolovaním zo zelených rastlín a objavenie potravinových produktov kyseliny mliečnej bola revolúciou ktorá zmenila vývoj ľudskej civilizácie tak isto ako pestovanie poľnohospodárskych plodín a domestikovanie zvierat.

Picture #1

Geneticky vrodená intolerancia na mlieko domestikovaných zvierat bola pre starovekého človeka veľkým problémom. Chýbal mu totiž gén zodpovedný za tvorbu enzýmu laktázy, ktorá rozkladá mliečny cukor. Deficit tohto enzýmu vedie k rozkladu týchto cukrov v tráviacom trakte človeka a spôsobuje mnohé ochorenia.

Pred viac ako 8000 rokmi Trácki ľud obývajúci oblasť Balkánu objavil novú metódu na kvasenie mlieka. Tráci odobrali laktobacil zo zelených rastlín a kultivovali ho. Tento prírodný laktobacil dokázal nahradiť laktázu, ktorá štiepi laktózu.

V mliečnych výrobkoch takto vyprodukovaných nie je laktóza. Sú chutné a nekazia sa. Obsahujú milióny živých buniek prospešného Lactobacillus Bulgaricus. Takto sa stávajú perfektnou stravou pre človeka.

Predtým ako bola objavená táto nová metóda vyrábania a spracovania mlieka ľudia pravdepodobne používali na kvasenie mlieka baktérie nachádzajúce sa v ľudskom tele akým je napríklad Lactobacillus Acidophillus. Mliečne produkty takto vyrobené však nemali dobrú chuť, rýchlo sa kazili a obsahovali rôzne patogény. Živé baktérie takto zaobstarané sa vo výrobku nachádzali len v malých množstvách a veľmi rýchlo hynuli. Prírodné laktobacily, ktoré sa sa do ľudského organizmu dostali v jogurte, v syroch atd. napomáhali a napomáhajú procesu množenia živočíšnych laktobacilov, ktoré sa už nachádzajú v tele. Keď sa Lactobacillus Bulgaricus a Streptococcus Thermophilus dostanú do ľudského organizmu signifikantne napomáhajú množeniu sa Lactobacillus Acidophilus a tým mu pomáhajú dosahovať dostatočné množstvá nápomocné pre ľudský organizmus.

Bolo vedecký preukázané, že pred viac ako 7000 rokmi prešli Tráci genetickou zmenou a po nich postupne aj zvyšok európskeho obyvateľstva. Nový spôsob obživy a miliardy prospešných baktérií pomohli u človeka vytvoriť gén zodpovedný za produkciu laktázy, enzýmu štiepiaceho laktózu.

Tento spôsob obživy umožnil ľuďom jesť mlieko a mliečne výrobky po celý ich život. Takáto vysokohodnotná strava sa stala dostupnou kedykoľvek počas roka a na akomkoľvek mieste. Tento fenomén zmenil chod ľudskej civilizácie.

Nový spôsob spracovania mlieka a biela pokožka človeka. Osídľovanie sveta Trákmi a Európanmi. Od Orfea s čiernou pokožkou až po Tráckeho Spartaka ako ho poznáme dnes.

Človek potrebuje k svojmu životu vitamíny, jedným z nich je aj vitamín D. Najznámejším spôsobom ako sa tento vitamín dostáva do tela je za pomoci slnečných lúčov. Druhý spôsob je konzumácia mliečnych výrobkov obsahujúcich vitamín D. Starovekí ľudia najčastejšie tento vitamín mali len vďaka slnku no s príchodom nového spôsobu spravovania mlieka sa to zmenilo. Produkcia vitamínu D v tele bola fixovaná na oblasti s veľkým slnečným svitom, teda skôr rovníkové oblasti. No ako náhle ľudia prestali byť závislí na množstve slnečných lúčov práve vďaka novému spracovaniu mlieka a mliečnych výrobkov, mohli sa aj so svojimi kmeňmi pohnúť viac na sever do hôr a lesov a tak osídliť celý kontinent. Na severe však nedostatok slnečných lúčov spôsobil, že došlo k zníženiu produkcie melanínu v pokožke (pigment, ktorý chráni pokožku pred UV žiarením a určuje jej sfarbenie). Takto sa z tmavej pokožky ľudí pôvodne obývajúcich rovníkové oblasti stali belosi. Tomuto faktu napovedajú aj historické kresby na ktorých je Trácky vládca Orfeus znázorňovaný ako čierny muž. Tisícky rokov neskôr slávny kráľ, otrok a gladiátor a najviac ospevovaný vodca najväčšieho povstania proti Rímskej Ríši Trák Sprtakus už bol vykreslený ako beloch.

Lactobacillus Bulgaricus a Streptococcus Thermophilus - prvý liek vytvorený človekom. Starodávna formula večného života- potrava ako liek

Probiotiká sú prírodnými nepriateľmi škodlivých mikróbov. Tieto škodlivé mikróby probiotické baktérie ničia najmä kyselinou mliečnou, rôznymi inými bielkovinami a bioaktívnymi substanciami, ktoré vylučujú. Keď sa Lactobacillus Bulgaricus a Streptococcus Thermophilus prijímajú stravou a nachádzajú v tele, napomáhajú sekundárnej reprodukcii buniek Lactobacillus Acidophilus, ktorý takto dosahuje počet niekoľko miliárd na 1 gram obsahu tráviaceho traktu. Takto sa zabezpečí pre človeka dostatočné množstvo probiotických baktérií na zastavenie rastu a rozmnožovania sa škodlivých mikróbov a ochrane pred rôznymi ochoreniami spôsobovanými škodlivými mikróbami. Tento princíp tvorí starodávnu zázračnú formulku života ? nech je potrava pre človeka liekom.

Starí Tráci - vynálezcovia nových technológií - mýty, legendy a vedecké fakty. Počiatky európskej civilizácie.

Trácky ľud patril k jedným z najstarších kultúr na svete a jeho populácia bola porovnateľná s populáciou Indov (Derodotos 484-425 p.K.). Obývali oblasť východného Balkánu a severnú časť Malej Ázie. Trácka civilizácia sa vyformovala približne pred 8000 rokmi. Zmiešali sa s tamojšími ľuďmi a rôznymi kmeňmi, ktoré prišli z Mezopotámie a Anatolie, kde boli sužovaní dlhoročnými ťažkými suchami. (6200-5800 p.K.)

Picture #2

Novo sformovaný trácky ľud sa učil a preberal rôzne zručnosti od domorodých osadníkov, ktorí vynikali v chove zveri a rastlín. Dokázali vyprodukovať prvý med na svete pred vyše 8000 rokmi. Archeológovia našli niekoľko pozostatkov po hroboch, nádobách so žitom a kostiach domácich zvierat blízko dediny Ohoden v severozápadnej časti Bulharska staré vyše 9000 rokov. Najstaršie spáleniská, ktoré majú viac ako 8000 rokov, sa našli pri dedine Jabalkovo v juhovýchodnej časti Bulharska.

Picture #3

Tráci boli veľmi zruční napríklad aj v obrábaní prvotriedneho zlata, ale aj v písaní. Mali jeden z najstarších korunovačných klenotov v histórií a prvé druhy písma boli taktiež vynájdené práve nimi. Všetky tieto zručnosti napovedajú, že Trácka civilizácia existovala celých 1500- 2000 rokov pred Mezopotámiou a Egyptskou civilizáciou a je spojená s ich vzostupom.

Podľa Euripida (480-406 p.K.) sa Tráci živili len stravou ktorá ?nedýchala? - teda boli vegetariánmi a živili sa len chlebom, medom, vínom, mliekom, syrom a počas tuhých zím jedli zverinu. Podľa dochovaných zdrojov to boli vysokí ľudia s bledými očami a rovným nosom. Dožívali sa vysokého veku takmer vždy nad 100 rokov. Mnohí zo starogréckych lekárov a liečiteľov boli pôvodom Tráci. Tí pravdepodobne pri svojom pôsobení využívali svoje vedomosti o mliečnom kvasení a vďaka tomu rozšírili aj pokrm s názvom Oxygala (istý druh kyslastej rikoty alebo aj ?ostré mlieko? a Opus Lactorum istý druh kefíru. Tieto mliečne produkty boli opísané počas vlády Rímskeho cisára Heliogabalusa ( 218-222 p.K.).

Dedičstvo starých Trákov.

Trácka civilizácia žila najmä na Balkáne a na počiatku stredoveku sa kontinuálne zmenila na Bulharov. Títo ľudia, táto civilizácia bola ovplyvnená ranným kresťanskou vierou prinesenou apoštolom Pavlom a Andrejom. Neskôr sa trácke vedomosti rozšírili po celej Európe prostredníctvom Bogomilskej doktríny. Bogomilská doktrína mala byť pokračovaním a mala zabezpečiť pokračovanie a zachovanie tráckych vedomostí a rozšírila sa po celej Európe pod názvom Katarská doktrína. Bogomili a Katarovia položili základy pre reformáciu a protestantstvo. Bogomili, ktorí strážili a poznali tajné receptúry Trákov, boli poznaní ako najlepší liečitelia v Európe. Používali prírodné liečebné metódy pretože miešali fermentované mlieko s prírodnými extraktmi, medom a včelím voskom. Používali rôzne tkaniny a močili ich v týchto zmesiach, potom ich vysušili aby zabezpečili ich dlhodobejší liečebný účinok. Takto zachované ich nosili so sebou počas svojich ciest po Európe a používali ich ako obväzy s liečebným účinkom na rany a na iné liečebné procedúry. Zachované správy z diplomatickej korešpondencie medzi francúzskym kráľom Františkom I. a tureckým Sultánom hovoria o tom, že francúzsky panovník žiadal Sultána aby mu poslal tráckeho liečiteľa, ktorý by mu pomohol vyliečiť sa z dlhotrvajúcej hnačky. Liečiteľ, ktorého mu Sultán poslal mu samozrejme pomohol.

Pokračovanie tráckej civilizácie a Bogomilova doktrína. Univerzálne biele bratstvo učiteľa Petra Deunova. Novosvetská kultúra a stravovanie.

Majster Peter Deunov (Beins Douno) bol duchovným učiteľom a zakladateľom tretej ezoterickej školy založenej na území starých Trákov, ktoré je dnes z veľkej časti tvorené Bulharskom. Prvá ezoterická škola bola Orfizmus, ktorá dala základy starovekým vedám a filozofii prostredníctvom Platóna a Pytagora. Druhou školou je Bogomilská, ktorá položila základy Reformácie a Protestanstva. Tretia škola bolo Biele Bratstvo, ktoré dalo základy kultúre nového sveta a života bez násilia a limitov kreatívneho myslenia.

Táto teória o ľudskom zdraví je založená na strave, ktorá je kvalitne zložená a má priaznivé účinky na organizmus. Každý živý tvor na zemi potrebuje špecifické jedlo, ktoré pre neho bude mať nielen nutričnú hodnotu vďaka, ktorej sa bude môcť vyvíjať fyzicky, ale aj stravu vhodnú na duševné a mentálne napredovanie. Udržiavanie dobrého zdravia celého organizmu počas života záleží na našom poznaní a využívaní prírodných zákonov. Mali by sme žiť v súlade s týmito zákonmi a jedlo by nemalo pre nás predstavovať len stavebný materiál pre telo, ale aj duchovnú poživeň.

Tieto slová vyslovil majster Peter Deunov pred viac ako 100 rokmi. Učenie tohto majstra zohráva veľkú úlohu v napredovaní ľudstva. Albert Einstein to najlepšie vyjadril svojimi slovami. ?Svet sa skláňa predo mnou no ja sa skláňam pred Petrom Deunovom z Bulharska.?