LACTOBACILLUS BULGARICUS - dar celému ľudstvu

 

Slovo ?probiotický? (z gréčtiny ? stvoriť život) bolo prýkrát predstavené v roku 1945, keď boli opísané škodlivé účinky antibiotík a blahodárne účinky probiotických baktérií.

Moderné poňatie dôležitosti využívania probiotík sa začalo na začiatku 20.storočia vďaka ruskému biologóvi a riaditeľovi Pastérovho Inštitútu v Paríži, profesorovi Mečnikovi. Podľa teórie opísanej v dokumente nazvanom ?Dlhovekosť a omladenie človeka? profesor Mečnikov uvádza, že hnilobné procesy, ktoré prebiehajú v hrubom čreve človeka vyúsťujú do produkcie toxínov zodpovedných za črevnú auto-intoxifikáciu organizmu, ktorá poškodzuje vnútorné orgány. Mečnikov objavil ako môže byť tento škodlivý proces odstránený pomocou pravidelného požívania lactobacilov. K tomuto záveru prišiel po tom, ako študoval dlhý a zdravý život bulharských roľníkov, ktorý bol výsledkom každodennej konzumácie kyslého mlieka a iných produktov obsahujúcich kyselinu mliečnu, ktoré sa v Bulharsku bežne vyskytovali. V období, kedy profesor Mečnikov pracoval na tomto výskume bolo na území Bulharska najvyšší počet storočných osôb (až 4% populácie), počet rakovinových ochorení a celkový počet chorých bol v tom čase veľmi nízko. Profesor Mečnikov napísal ?Naše starnutie je chorobou, ktorá musí byť liečená ako každé iné ochorenie? odporučil každodennú konzumáciu produktov kyslých mliečnych produktov. V roku 1905 bulharský prírodovedec Grigorov objavil prítomnosť buniek Laktobacillus bulgaricus vo všetkých týchto mliečnych produktoch.

V posledných rokoch bolo objavené, že tisíce rôznych mikrobiotických kmeňov koexistujú každodenne s človekom. Nachádzajú sa všade ? na našej pokožke, vlasoch, nechtoch, v ústnej dutine, v tráviacom trakte, genitálno ? urinálnom systéme. Tieto mikroorganizmy sa delia do troch skupín.

 • Škodlivé ( patogénne ) ? v priemere okolo 150-180 kmeňov;
 • Prospešné (probiotiká) ?okolo 15-20 druhov kmeňov;
 • Latentné (môžu pôsobiť patogénne) ? viac ako 1000- 1200 kmeňov.

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré pokiaľ sú užívané samostatne alebo stravou, celkovo ozdravujú ľudský organizmus.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie celkový počet probiotických baktérií s dokázanými prospešnými účinkami je 15. Sú vymenované v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Lactobacilly Mliečnokyselé koky Bifidobaktérie
Lactobacillus bulgaricus Streptococcus thermophilus Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus acidophilus Lactococcus faecium Bifidobacterium longum
Lactobacillus casei Lactococcus lactis Bifidobacterium infantis
Lactobacillus plantarum   Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus    
Lactobacillus reuteri    
Lactobacillus helveticus    

Delia sa na tri základné skupiny: laktobacily, koky mliečneho kvasenia a bifidobaktérie. Podľa správy Amerického kongresu z roku 2005 je Lactobacillus Bulgaricus jedena z najdôležitejších prospešných probiotických baktérií pre človeka. Je to zároveň aj jediné probiotikum pomenované podľa geografickej oblasti, v ktorej sa vyskytuje.

Kultivácia buniek Lactobacillus Bulgaricus starovekými Trákmi pred viac ako 7000 rokmi a následné objavenie sa potravy obsahujúcej kyselinu mliečnu je jednou z troch vyznamných civilizačných míľnikov spolu s domestikáciou zvierat a pestovaním poľnohospodárskych zvierat, ktoré zmenili vývoj celej civilizácie. Vedecké objavy dokazujú, že v tráckej civilizácií došlo k istým genetickým zmenám, ktoré sa neskôr rozšírili aj do iných európskych kultúr. Nový druh stravy obsahujúci kselinu mliečnu a milióny prospešných probiotických ktérií viedlo k postupnému vytvoreniu génu zodpovedného za produkciu enzýmu laktázy, ktorá štiepi mliečny cukor v ľudskom tele. Tento nový spôsob spracovania potravy dožičil privilégium ľudom, ktorí počas celého svojho života konzumovali mliečne produkty domestikovaných zvierat. Ľudia taktiež začali čerpať vzácny vitamín D z produktov obsahujúcich kyselinu mliečnu, ktorý dovtedy čerpali len zo slnečného svetla. Tento fakt spôsobil, že Tráci a následne iné európske civilizácie prestali byť tak veľmi závislé na slnečnom svite a mohli sa presúvať aj severnejšie po celom kontinente a svete. Menej slnečného svetla v severných oblastiach viedlo k zníženej tvorbe melanínu. Táto zmena viedla k postupnému blednutiu tmavej pokožky. Niektoré legendy hovoria, že trácky Orfeus bol muž tmavej pokožky. No tisíce rokov neskôr trácky Spartakus v Rímskej ríši bol už beloch. Tráci boli prvými obyvateľmi terajšieho Bulharska už pred viac ako 7 000 rokmi. Dokázali ako prví spracovávať zlato, ako prví mali svoje písmo, veľkolepé stavby a tak dali základy na rozvoj ďalších civilizácií. Ako prví sa stretli s Lactobacillus Bulgaricus (LB) - bulgarikom.

Lactobacillus Bulgaricus má prírodný rastlinný pôvod. Je získavaný izoláciou zo zelených rastlín vyskytujúcich sa na území Bulharska. V akýchkoľvek iných zemepisných šírkach sveta tento mikroorganizmus mutuje a stráca schopnosť množiť sa. To je dôvodom prečo krajiny akými sú Čína, Japonsko, Kórea, Taliansko a iné, ponúkajúce produkty s obsahom LB sú nútené kupovať ho z Bulharska. Opierajúc sa o dostupné údaje od popredných vedcov z USA, Japonska a Francúzska (G.Tannock, A. Hosono, G. Complien) a podľa našich informácií LB má blahodárne účinky v 12 rôznych oblastiach. Tie sú podrobnejšie opísané v tabuľke 2.

Tabuľka 2

1, Stimulácia imunitného systému Podporujú produkciu B-lymfocitov, ktoré identifikujú cudzie mikróby a produkujú fagocyty, ktoré ich ničia. Zvyšujú produkciu interferónu, ktorý ničí vírusy a produkuje protilátky. Taktiež zvyšujú počet ochranných buniek starajúcich sa o ochranu organizmu.
2, Antitumorózne pôsobenie v hrubom čreve Pôsobia prot mutovaniu a bujneniu tkanív, menia rakovinové bujnenie kolonizovaných mikróbov a ovplyvňujú obsah solí v žlči.
3,Premnoženie nežiadúcich baktérií v tenkom čreve Laktobacily ovplyvňujú premnožovanie sa nežiaducich baktérií tým, že redukujú toxické metabolity a ich antibakteriálne vlastnosti.
4, Srdcové ochorenia Bunky baktérií asimilujú cholesterol, majú antioxidačný efekt, menia aktivitu enzýmov.
5, Antihypersenzitívny účinok Bakteriálne peptidázy ovplyvňujú mliečne bliekoviny ? ako výsledok produkujú anti hypersenzitívne tripeptidy, niektoré časti bunkovej steny sa správajú ako ACE inhibítory.
6,Urino-genitálne infekcie Adhézia k stenám urino genitálneho traktu, ničia produkciu H202 a tak obnovujú správnu flóru
7, Infekcie zapričinené Helicobacterom Pyroli Rýchle a konkurenčné kolonizovanie, tým potláčajú množenie Helicobactera Pyroli
8, Alergie Zabraňujú translokácií antigénov v krvnom obehu.
9, Rezistencia na vnútorné patogény Zabraňujú kolonizácií škodlivých buniek tým, že vytvárajú prostredie nepriaznivé pre patogény (pH, bakteriocíny)
10, Pečeňová encefalopatia Zabraňujú vzniku ureázy
11, podpora štiepenia laktózy Bakteriálny laktázový vplyv na laktózu v tenkom čreve
Lactobacillus Bulgaricus - ???-???????? ?? ?????? ??????????? ???????? Bifidobacterium

LB ? najväčšia probiotická baktéria Bifidobaktérie

Bifidobacterium

Na rozdiel od iných probiotických laktobacilov, počas kyslomliečnej fermentácie Lactobacillus Bugaricus produkuje D (-) mliečnu kyselinu, ktorá má rozhodujúci proti rakovinový účinok, chráni proti rôznym druhom žiarenia a má taktiež antioxidačný účinok. Táto kyselina spolu s baktériocímni a inými bioaktívnymi substanciami vylučovanými bunkami Lactobacillus Bulgaricus detoxikujú organizmus. Lactobacillus Bulgaricus je rozmerovo najväčšou probiotickou baktériou a vďaka osídľovaciemu procesu v črevách zabraňuje množeniu patogénov (mikróbov spôsobujúcich ochorenia). Lactobacillus bulgaricus a baktérie L. Doderlein patria k vaginálnej flóre ženy a ovplyvňujú zdravie jej detí. Štúdie talianskeho vedca Bianchiho (1999) ukazujú, že v porovnaní s inými probiotickými baktériami, Lactobacillus Bulgaricus dokáže najlepšie priľnúť k stene hrubého čreva a následne sa veľmi rýchlo začne rozmnožovat. Táto vlastnosť ho predurčuje k jeho silnejším liečebným a anti toxických efektom v porovnaní s ostatnými probiotickými baktériami. Po vstúpení do ľudského organizmu Lactobacillus Bulgaricus stimuluje rast a množenie ostatných probiotických baktérií nachádzajúcich sa v tráviacom trakte, akými sú napríklad L. Acidophilus, L.Lactis, bifidobaktérie a iné. Množenie sa probiotických organizmov je náročné a ich praznivé účinky sú minimálne bez pomoci buniek Lactobacillus Bulgaricus.

Vývoj prvých probiotických produktov s Lactobacillus bulgaricus začal tím vedcov pod vedením maj. Gen. Prof.N Alexandrova v roku 1980, ako úloha zadaná bulharskou vládou na produkciu špeciálnej stravy pre medzinárodný vesmírny program ?Intercosmos ?. Takto vytvorená suchá probiotická strava je užívaná pilotmi zo vzdušných síl, námorníctva a bulharskými vedeckými expedíciami v Antarktíde a Himalájach, či v prípadoch veľkých ekologických katastrof v Bulharsku. Taktiež boli používané ťažko chorými ľuďmi a atlétmi trénujúcimi na Olympijské hry a iné svetové súťaže.

Tieto produkty boli predstavené verejnosti v roku 1993 a toto zahájilo nasledovné spracovanie a vylepšenia tak isto aj produkciu a distribúciu na otvorený trh. Probiotické produkty obsahujúce LB vyrábané spoločnosťou Daflorn s.r.o. sú unikátom bez akéhokoľvek podobného produktu na svete. Sú veľmi pokrokovým produktom v technologickom ohľade, taktiež pri porovnaní s inými probiotickými produktami. Pokiaľ sa užívajú samostatne tvoria super koncentrát bulharského jogurtu. Práve vďaka faktu, že všetky blahodárne zložky sú biotechnologicky extrahované a nie je potrebné konzumovať zvyšok potravy, ktorá je v 95% pre ľudksý organizmus nepotrebná. Pri porovnaní s kefírom dôjdeme k rovnakému záveru. Probiotické baktérie obsiahnuté v kefíre sa v ňom nenachádzajú v postačujúcom množstve. Kefír neobsahuje LB a jeho trvácnosť je pomerne krátka ? 2-7 dní v chlade. Produkty spoločnosti Daflorn sú pripravované spôsobom pri, ktorom je možné zachovať miliardy živých buniek a latentkých buniek LB v 1 grame suchého substrátu. Počas biotechnologického procesu sa mliečne bielkoviny a kazeín rozložia na všetkých 21 základných esenciálnych a neesenciálnych amino kyselín, mliečny tuk je rozložený do poly nenasýtených Omega 3 a 6 mastných kyselín, mliečny cukor je rozložený na základné jednoduché cukry. Takto spracované látky sú pripravené na vstrebanie organizmom ako základné stavebné zložky buniek. Počas produkcie sú laktobacily prirodzene obalené cukrom a bielkovinami, čo následne umožňuje ich prežitie pri izbovej teplote niekoľko mesiacov aj rokov. Tento proces je chránený patentom a patrí ku know-how spoločnosti Daflorn.

Pri produkovaní našich výrobkov dbáme na dobré spracovanie a držíme sa požiadaviek na bezpečné spracovanie potravy normy ISO 22000-2005. Naše výrobky sú klinicky testované vo viacerých renomovaných inštitúciách v Bulharsku ale aj v zahraničí ? MMA Sofia, Lekárska Fakulta vo Varne, Sofii a Plevene, Národný Inštitút N. Pigorov, MMA v Českej Republike a Poľsku, Lekárska Univerzita vo Wurzburgu ?Nemecko, spoločne s Medickou kontrolou sovietksje armády a akreditovaného dopingovaného laboratória v Kolíne.

Naše produkty neobsahujú konzervatny, geneticky modifikované mikroorganizmy, ani akékoľvek syntetické či chemické anabolické substancie. Nemajú vedľajšie účinky. Môžu byť kombinované so základnou predpísanou chemickou liečbou. Probiotiká obsahujúce LB môžu byť užívané bez prestávky bez akéhokoľvek časového obmedzenia.

Naše produkty úžívajú bulharské jednotky počas svojich misií v Kambodži, Kosove, Iraku a Afganistane. Taktiež ich užívajú ľudia v oblstiach postihnutými zemetraseniami v Turecku, užívajú ich aj ľudia pracujúci v ťažkom priemysle (produkcia cementu, asfaltových stavebných prvkov, výstavbe ciest atď.) ale aj ťažko chorí pacienti a deti počas svojej liečby v nemocničnom zariadení.

Daflorn s.r.o. vyrába probiotické funkčné jedlo pod značkou Biomilk vo forme prášku, doplnky stravy v kapsulovej forme pod značkou Biomilk, Laktera a Magic Power, kozmetické produkty a pleťové masky Mariah ´s Face ale aj probiotické štartovacie kultúry obsahujúce LB, sušené bylinné extrakty a oleje. Špeciálny dôraz na problematiku fyziologickej výživy bol kladený na začiatku 20.storočia samotným I.P.Pavolovom, ktorý už vtedy hlásal, že potrava je spojením človeka s prírodou. Podľa Pavolova optimálna strava musí zastrešovať správne energetické a bilogické potreby organizmu.

O niečo neskôr bol celý koncept funkčnej stravy vyvynutý v Japonsku v 80.rokoch minulého storočia. Podľa Japonského ministerstva školstva funkčná strava musí spĺňť tri základné funkcie/atribúty: nutričnú, zmyslovú a liečivú.

Európske inštitúcie majú nasledujúce kritériá pre funkčnú stravu :

 • Musí sa užívať každý deň;
 • Musia byť súčasťou obvyklej stravy;
 • Musí sa vyrábať z prírodných zdrojov;
 • Blahodarné účinky na ľudský organizmus
 • Redukcia možnosti ochorení a zlepšiť kvalitu života.

Funkčná probiotická potrava Biomilk patrí k novej generácií celkovo vyrovnanej funkčnej potravy. Kombinuje v sebe blahodarné účinky Lactobacillus Bulgaricus spolu s výživným a energetickým efektom živín, ktoré sú pre ľudský organizmus ľahko vstrebateľné vďaka fermentácií kyseliny mliečnej.

Tabuľka 3 ukazuje aminokyseliny a ich obsah v 100 gramoch produktu Biomilk Power Energy. Korelácia medzi esenciálnymi a neesenciálnymi aminokyselinami je od 1:2,2 až 1:2,4 fyziologická hodnota je 1:2,8. Vďaka týmto parametrom funkčná strava Biomilk Power Energy spĺňa medzinárodné požiadavky pre štandardnú proteínovú stravu.

Rozdielne amino kyseliny a ich obsah v 100gramoch produktu Biomilk (Tabuľka 3)

Aminokyseliny
Obsah v 100g produktu
Aminokyseliny
Obsah v 100g produktu
Esenciálne
Nesenciálne
1. Isoleucine
4.81-5.02
11. Alanine
3.27-3.30
2. Leusine
9.02-9.16
12. Arginine
3.15-3.28
3. Lysine
5.71-6.02
13. Aspartic acid
7.06-7.42
4. Methionine
3.06-3.08
14. Glutamatic acid
19.75-20.65
5. Phenylalanine
4.98-5.48
15. Glycerine
5.52-5.81
6. Threonine
4.25-4.28
16. Histidine
3.55-4.24
7. Tyrosine
1.92-3.12
17. Proline
9.80-10.02
8. Valine
5.86-6.07
18. Serine
5.44-5.91
9. Tryptophan
0.63-0.64
19. Lisinoalanine
0.20-0.26
10. Cystine
0.48-0.53
   

Svetové vedecké výskumy z roku 2010 ukazujú, že aminokyseliny leucín, isoleucín a valín predlžujú ľudský život. Volajú sa taktiež aj ?koktejl života?.

Biomilk Power Energy obsahuje správne nožstvá Omega 3 a Omega 6 nízko molekulárnu kaprónovú, kaprylovú, kaprinovú a laurovú mastnú kyselinu a taktiež esenciálnu mastnú kyselinu linoleovú a linolénovú. Rovnováha medzi rôznymi mastnými kyselinami obsiahnutými v produktoch Biomilk ho predurčuje ako dôležitý produkt pri prevencii arteriosklerózy tým, že podporuje syntézu rôznych hormónov a enzýmov.

Rôzne mastné kyseliny a ich obsah v 100 gramoch Biomilk (Tabuľka 4):

Mastná kyselina
% obsahu
Mastná kyselina
% obsahu
C4 : 0
1.0
C16 : 1
1.8
C6 : 0
0.5
C16 : 2
1.5
C8 : 0
1.1
C16 ???
-
C10 : 0
2.7
C17 : 0
1.0
C12 : 0
3.6
C18 : 0
9.6
C12 : 0
-
C18 : 1
23.9
C14 : 0
11.8
C18 : 2
3.1
C14 : 0
1.1
C18 : 3
0.08
C14 : 0
0.7
C20 : 0
1.0
C15 : 0
1.6
C20 : 1
0.1
C15 : 0
0.4
C22 : 0
0.1
C16 : 0
33.0
Ostatné
1.4

Uhľohydráty v produkte Biomilk Power Energy sú biotechnologicky rozložené na ľahko stráviteľné monosacharidy ? glukózu a galaktózu. Všetky produkty Biomilk sú nízkolaktózové a môžu ich užívať aj osoby, ktorým chýba laktáza ako enzým ( osoby intolerantné na mlieko).

Časticovou analýzou bolo zistené, že produkty Biomilk obsahujú veľké množstvá všetkých základných makro a mikročastíc ? vápnika, draslíka, fosforu, magnézia, železa, zinku a iných. Taktiež obsahujú množstvo základných vitamínov A, B1 a B2 zvýšené množstvo vitamínu D3 je dôležité pre rýchle a úplné trávenie vysokého obsahu vápnika obsiahnutého v produktoch Biomilk. Tento produkt môže pomôcť pri osteoporózach a pri nízkom slnečnom svite počas zimy v severných krajinách. Všetky živiny v produktoch Biomilk sú pripravené na absorbciu organizmom. Na strávenie tohto produktu telo nespotrebováva svoju energiu a práve naopak, zvyšuje sa energia na zásobovanie mozgu pri nahrádzaní a obnove buniek.

Funkčné probiotické jedlo je vhodné aj pre deti, ľudí v období veľkého psychického a fyzického vypätia, pre osoby pracujúce v nevhodných podmienkach. Biomilk takto môže zlepšiť kvalitu a dĺžku života.

Do niektorých produktov sú pridávané ratlinné extrakty a oleje so všeobecne známymi hojivými účinkami. V tomto prípade aminokyseliny spĺňajú úlohu rýchleho transportéra a pomáhajú vstrebávaniu rastlinných extraktov a olejov do buniek spoločne s blahodarným účinkom Lactobacillus Bulgaricus ešte niekoľkonásobne zvýšia svoj pozitívny účinok. Tento fakt odlišuje naše probiotiká od iných probiotických produktov a stavajú ich do líderských pozícií medzi modernými probiotikami.

Laktobacillus Bulharicus a imunitný systém:

Imunitný systém tvorí hlavný obranný štít každého jedinca. Imunitný systém pracuje v dvoch úrovniach ? lokálne a celkovo. Viac ako 80% buniek imunitného systému sa nachádza v črevnom lymfatickom tkanive. Toto tvorí tzv. druhý mozog organizmu, pričom jeho cieľom je ochrániť organizmus pred vplyvmi patogénov. Celkový imunitný systém je spojený s krvným obehom, lymfou, slezinou, pečeňou a kostnou dreňou.

Imunitný systém môže byt oslabený, keď je vystavený veľkému množstvu patogénov na dlhý čas (napríklad pri nedostatočnej hygiene). V prípadoch telesného a psychického vypätia ale aj veľkých teplotných rozdieloch, pri nedostatočnej alebo slabej výžive, dlhotrvajúcom požívaní toxických a chemických substancií ? alkoholu, drog, vysokého počtu liekov, a pri dlhodobom vystavení sa škodlivým chemikáliám, radiácií a tak ďalej.

Vedecké štúdie H.Chomakova (2007), A.Hosono (2002), Link-Amster (1994) a K.Thoreauxa (2001) a iných ukazujú že Laktobacillus Bulgaricus stimuluje imunitný systém zvyšovaním:

 • β lymfocitov, ktoré identifikujú cudzie bunky;
 • Fagocytov, ktoré neškodňujú cuzdie buky;
 • YgA, YgG, YgM - protilátky
 • Interferón a cytokinín, ktorý podporuje boj proti vírusom.

Počas našich klinických skúšok s účinkami produktu Biomilk na pilotov vzdušných síl boli dosiahnuté rovnaké výsledky ako bolo opísané vyššie. Naše štúdie ukazujú, že značná odozva imunitného systému proti nežiadúcim látkam začína na 7-10 deň po začatí užívania produktov Biomilk a maximálna hodnota sa dosahuje už pri užívaní po dobu 15- 20 dní.

Laktobacillus Bulgarcus a alergie:

v prvý deň

po siedmych dňoch

po 28 dňoch

 

Rozšírené a nie vždy adekvátne užívanie liekov v doktorskej praxi vedie k častým alergiám a toxickým alergickým reakciám. Jednou z vážnych komplikácií pri liečbe medikamentmi je alergicko toxická epidermálna nekróza známa aj ako Layelov syndróm. Toto ochorenie sa takmer vždy vyskytuje s tažkými infekčnými zápalovými komplikáciami (zápal pľúc, sepsa) a vedie k poškodzovaniu telesných tkanív. Obrázky hore ukazujú blahodárne výsledky kúry pri liečení tohto syndrómu, kde bola ako hlavný liečebný prvok zahrnutá terapia jedlom pozostávajúca z 200- 400 gramov prášku Biomilk počas dňa.

Naše zahraničné štúdie ukazujú, že Lactobacillus Bulgaricus ovplyvňuje translokáciu antigénov a má praznivé účinky na alergie. Štúdie vedené G.Neshevom (1990) dokazujú blahodárny vplyv bulharského ružového oleja v prípadoch anafilaktického šoku, astmy, edémov prevádzané experimentálne na laboratórnych zvieratách.

Kombinácia Lactobacillus Bulgaricus a bulharského ružového oleja v produkte Laktera Rose Oil ho predurčujú, ako efektívnu pomoc pri alergiách.

Laktobacillus Bulgaricus a detský organizmus:

Deti najčastejsie trpia ochoreniami horných dýchacích ciest a hnačkami. Konzumácia bulharského jogurtu obsahujúceho Lactobacillus Bulgaricus na liečbu hnačiek u detí v Bulharsku je dlhovekou tradíciou. V roku 1945 Dr. A. Fikov zaznamenal úspešnú liečbu detskej hnačky s použitím bulharského jogurtu podávaného pacientom detských nemocníc v Berlíne a v Sofii. Neskôr G.Baudra (1990) a P.Solis (1993) prišli s obdobnými pozitívnymi výsledkami liečby hnačiek u detí s využitím Lactobacillus Bulgaricus. Užívanie LB vedie k produkcii vzýšených počtov mucínov v tenkom čreve. Probiotiká potlačujú množenie vírusov (najčastejšie rotavírusov) a odstraňujú ich veľmi rýchlo z tráviaceho traktu. Lactobacillus Bulgaricus produkuje veľké množstvá TNF substancií, ktoré stimulujú reakciu imunitného systému. Taktiež napomáha produkcii gamma interferónu, ktorý blokuje šírenie vírusov. Probiotikum zabraňuje vzniku disbaktetiózy a reguluje črevnú flóru počas a po liečbe antibiotikami.

Tieto a mnohé ďalšie štúdie viedli Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1995 k odporučeniu užívaní Lactobacillus Bulgaricus k liečbe detských hnačiek.

Počas klinickej štúdie na detskej klinike Lekárskej Univerzity v Sofii boli naše probiotické produkty podávané deťom od 6 mesiacov do jedného roku a výskyt hnačiek nebol vôbec zaznamenaný. Počet ochorení horných dýchacích ciest sa znížil o 50%.

Laktobacillus Bulgaricus a zažívací trakt:

Najčastejším pôvodcom ochorení akými sú gastritídy, žalúdočné vredy a rakovina zažívacích orgánov je Helicobacter Pylori. 50 až 70% európskej populácie je ním v súčasnosti nakazených. Liečba antibiotikami nie je v tomto prípade vôbec účinná, pretože táto baktéria si dokáže rýchlo vybudovať rezistenciu voči antibiotikám. Takmer hneď po ukončení antibiotickej liečby sa táto baktéria objaví v organizme opäť. Vedeckými testami bolo dokázané, že LB znižuje počet Helicbactera Pyroli v žalúdku na základe kompetitívnej eliminácie a stimuláciou imunitného systému, ktorý sa ako odpoveď začne brániť proti tejto baktérií.

Nasledujúca tabuľka vykresľuje náš experiment pri liečbe žalúdočných vredov vyvolaných etylalkoholom u krýs s použitím rôznych probiotických produktov z radu Laktera obsahujúce LB a rastlinné výťažky.

Tabuľka 5

Testovacia skupina Počet vredov (mm²) Testovacia skupina Počet vredov (mm²)
Marker Bez vredov Etyl alkohol 45° 24,3±8,5 vredov
Laktera optima Bez vredov Etyl alkohol 45° a Laktera optima 3 miestene vredy
Laktera relax
(probiotikum a suchý extrakt z ľubovnika)
Bez vredov Etyl alkohol 45° a Laktera relax 5 miestnych vredov
Laktera forte (probiotikum a extrakt zo žen-šenu) Bez vredov Etyl alkohol 45° a Laktera forte Žiadne vredy

Na základe našich testov sa ukázalo, že Laktera Forte s obsahom žen-šenu má najsilnejší učinok pri liečbe žalúdočných vredov.

Bowelove chronické zápaly (kolitídy, Crohnova choroba, zápaly čreva) postihujú 15- 20 percent populácie v rozvinutých krajinách a sú závažným zdravotným problémom. Príliš časté a nerozumné užívanie antibiotík vedie v rozšíreniu závažnej disbakteriózy v ľudskom organizme a tvorí priaznivé podmienky na šírenie plesní v čreve. Nedávne štúdie preukázali že najlepšie výsledky pri liečbe črevných chorôb boli dosiahnuté kombináciou laktobacilov s hlavným spôsobom liečby. Nasledujúca tabuľka ukazuje priebeh našej experimentálnej liečby uskotočnenej na 152 pacientoch s ochoreniami zažívacieho traktu, kolitídami a disbakteriózou počas 6 mesiacov len s úžívaním produktov Biomilk a Laktera.

Tabuľka 1: Zmeny v klinických prejavoch poškodenia gastointestinálneho traktu po dobu 6 mesačnej liečby

Tabuľka znázorňuje, že po 6 mesiacoch je disbakterióza úplne vyliečená. Výskyt kolitíd a ochorení tráviaceho traktu sa znížilo zo 71% na 4%. Štúdia taktiež ukazuje, že v prípadoch Crohnovej choroby, by mal byť Lactobacillus Bulgaricus užívaný dlhodobo ? mesiace až roky. Na začiatku liečby musí byť kombinovaný s hlavnou liečbou, aby mohli byť dosiahnuté dlhodobé priaznivé účinky. Bez Lactobacillus Bulgaricus môže byť efektívnosť tradičnej medicínskej liečby len dočasná. Veľmi časté sú aj recidívy.

Laktobacillus bulgaricus a pečeňové lézie spôsobené infekciou alebo toxínmi

Hlavným pôvodcom toxického poškodenia pečene je alkohol. Nasledujúce dva diagramy zobrazujú výsledky komplexného liečenia závislosti na alkohole a drogách u 152 pacientov. Pacientom bola upravená strava podávaná spolu s probiotickými produktami Biomilk a Laktera.

Tabuľka 2: Zmeny v parametroch ASAT a ALAT počas 6 mesiacov.

Tabuľka 3: Zmeny v ultrazvukovom vyšetrení pečene počas jedného roka.

 

Grafy znázorňujú počty pečeňových enzýmov a ultrazvukový obraz pečene a jeho zlepšenie po šiestich mesiacoch kúry. Naša klinická štúdia potvrdzuje výsledky experimentálnej štúdie prevádzanej mikroskopom, ktorá bola vykonaná v 80.rokoch na bulharskej Akadémií vied a taktiež dokazuje, že liečba Lactobacillus Bulgaricus vedie ku stabilizácií bunkových membrán a obnoveniu funkcie pečeňových buniek.

Ďalším ťažkým ochorením pečene je vírusová hepatitída.Previedli sme klinické štúdie na 227 vojakoch nakazených hepatitídou A. Vojaci boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina obsahovala 123 pacientov s komplexnou liečbou pomocou produktov Biomilk Hepanorm Forte a Laktera Rose Oil a druha skupina obsahovala 104 pacientov, ktorí poberali štandardnú liečebnú kúru určenú na liečenie Hepatitídy A. Dospeli sme k nasledújúcim výsledkom.

 • Liečba produktami z radu Biomilk a Lakera boli signifikantne efektívnejšie ako konvenčná liečba a skrátila dĺžku pretrvávania symptómov aktútnej vírusovej hepatitídy;
 • Probiotické produkty Biomilk Hepanorm Forte a Laktera Rose Oil urýchľujú normalizáciu bilirubínu, cholestiázy a cytolýzy a zvýšili celkový počet bielkovín.

Štúdie vedené vedcai A Hosonovom (2002), H.Chomakovom (2007) ukazujú, že Lactobacillus Bulgaricus má priamy anti- virálny efekt. Deje sa tak vďaka posilneniu imunitného systému a zvyšovaniu produkcie interferónov a bakteriocínov bojujúcich proti vírusom. Ďalším kladom je fakt, že aminokyseliny obsiahnuté vo funkčnej strave Biomilk sú asimilované pečeňou ako stavebný materiál pre nové zdravé bunky.

Tento záver je potvrdeý výsledkmi štúdie vykonanej na 42 pacientoch s HVC, liečených bez interferónu, iba s probiotikami radu Biomilk a Laktera.

Tabuľka 4: Zmeny vo výsledkoch počtov protilátok proti HVC pri testoch prevádzaných na 42 pacientoch liečených probiotikami po dobu jedného roka

Hodnoty protilátok boli merané v U/L, kde je norma až po 2U/L. Graf ukazuje, že počet protilátok proti HVC pri liečbe samotným Lactobacillus Bulgaricus sa výrazne znižuje po dobu jedného roka.

Laktobacillus bulgarikus a srdcové a kardiovaskuláre (srdcovocievne ) ochorenia.

V 20.storočí sa počet smrteľných srdcových a srdcovocievnych ochorení alarmujúco zvýšil. Hlavnou príčinou je arterioskleróza a vysoké hodnoty cholesterolu v krvi. Podľa všeobecnej mienky nesprávna výživa a konumovanie veľkých množsiev nasýtených mastných kyselín a zvieracích tukov vedie k zvýšeniu hladín cholesterolu, obzvlášť tzv.zlého cholesterolu a triglyceridov. Požívanie veľkých množstiev jedál obsahujúce tieto látky vedie k zvýšenému vylučovaniu žlčových kyselín, vďaka ktorým sa cholesterol dostáva do čriev. Aby sa cholesterol mohol vylúčiť z tela, je dôležité aby sa v strave kombinovali nasledujúce prvky:

 • nenasýtené mastné kyseliny;
 • aminokyseliny;
 • vápnik;
 • vláknina;
 • pektín;
 • baktérie mliečneho kvasenia.

Pokiaľ sú množstvá týchto zložiek potravy nepostačujúce, cholesterol zostáva v tele a opäť sa absorbuje do organizmu. Toto vedie k jeho zvyšovaniu aj napriek dodržiavaniu rôznych diét.

V tabuľke 6 sú výsledky našej štúdie s 54 pilotmi vzdušných síl v Bulharsku po dobu 30 dní, ktorí nezmenili svoje denné stravovacie návyky, ich strava bola pestrá a ako doplnok im boli podávané aj probukty Biomik a Laktera.

Tabuľka 6: Účinok mliečnej kyseliny v probiotikách Biomilk na spracovanie tukov v krvi u vojenských pilotov.

Obdobie Celkový cholesterol HDL cholesterol LDL cholesterol Triglyceridy
1 deň 7.10 1.23 4.32 3.68
30 deň 6.05 1.49 3.85 3.57
60 deň 5.02 1.51 3.52 1.72

Tabuľka znázorňuje, že hladina cholesterolu sa znižuje o jednu jednotku za mesiac. Komplexné pôsobenie probiotika Biomilk, obsahujúceho nielen Lactobacillus Bulgaricus ale aj nenasýtené mastné kyseliny, amino kyseliny a vápnik, je veľmi dôležité práve vďaka uvedeným blahodárnym účinkom. Vyvážená kompozícia probiotík Biomilk reguluje metabolizmus celého ľudského tela.

Naše výsledky dosiahnuté u 152 pacientov dokazujú, že pravidelné užívanie probiotík Laktera a Biomilk v kombinácií s hlavnou liečbou u osôb závislých na alkohole vedie ku kontrole mnohých negatívnych syndrómov spojených s nadmerným požívaním alkoholu.

Proti tumorózne a proti mutagénne vplyvy baktérií kyseliny mliečnej:

Poznáme tri základné faktory vedúce ku vzniku rakoviny ? karcinogény, mutagény a mikroorganizmy. Proces vzniku rakoviny má dve štádiá ? objavenie sa zmutovaných buniek ako dôsledok poškocenia bunkovej DNA a transformácia zmutovaných buniek na rakovinové bunky. Tento proces je vykreslený podrobnejšie v tabuľke 6.

Tabuľka 6:Proces rakovinového bujnenia vplyvom chemických substancií

Faktory ovplyvňujúce vznik rakoviny sa okolo nás konštantne nachádzajú a ich škodlivému vplyvu sme neustále vystavovaní. Keď dôjde k oslabeniu imunitného systému, najmä v kombinácií so stresom, organizmus nedokáže adekvátne reagovať na zvýšený počet rakovinových buniek a tie sa následne začnú nekontrolovatelne množiť.

Na základe týchto a ďalších výsledkov, Hosono prišiel k nasledujúcim záverom :

 • Bunkové steny baktérií mliečnej kyseliny (či živé alebo neživé) majú proti mutačný a anti karcinogénny účinok;
 • Baktérie mliečnej kyseliny kombinujú mutagény a karcinogény do nerozložteľných komplexov, ktoré sú následne odstránené z tela.

Podobné výsledky demonštrujúce anti tumorózny vplyv baktérií mliečnej kyseliny boli dosiahnuté v štúdiách I.Bogdanova (1965) a neskôr aj ostatnými vedcami. Dospeli k záveru, že anti tumorózny efekt je rôzny pri rôznych laktobaciloch. Lactobacillus Bulgaricus produkuje D(-) mliečnu kyselinu má je svojim vplyvom najúčinnejší. Počet rakovinových buniek v tkanivách laboratórnych zvierat bol vyšší pri produktoch, kde laktobacily produkovali L(+) mliečnu kyselinu.

Anti radiačný a antioxidačný efekt LB

Vplyv radiácie je v dnešnej dobe oveľa väčší ako v minulosti. Široké využitie jadrovej energie, rádioterapie a mnohé iné druhy liečby si vyžaduje vytvorenie ochrany proti žiareniu. Mnohé ochranné látky majú len prechodný účinok a zároveň majú mnohé vedľajšie účinky v prípade, že boli užívané dlhšiu dobu, napríklad pri osobách pracujúcich v nukleárnych elektrárňach a s izotopmi v prípade ak sa jendá a rádiológiu.

Experimentálen štúdie Z.Mitsovova (1960),B.Gyosheva, Z. Goranova (1992) ukazujú, že bulharský jogurt obsahujúci Laktobacillus Bulgaricus znižuje základné poškodenie kostnej drene, urýchľuje obnovu hematopoézy a znižuje počet smrteľne zasiahnutých laboratórnych zvierat ožiarených rádioaktívnymi lúčmi, v porovnaní s so skupinou zvierat, kde nebol podávaný Lactobacillus Bulgaricus.

Experimentálne štúdie s produktom Biomilk pod vedením B.Gyoosheva (2005) a M.Georgieva (2007) ukazujú, že laboratórnym zvieratám, ktorým bol podávaný Biomilk sa znormalizovala hematopoéza kostnej drene rýchlejšie na desiaty deň po ožiarení.

Je pravdepodobné, že tento antiradiačný učinok môže byť pripísaný stimulácií imunitného systému a zníženiu počtu voľných radikálov. Existujú aj iné štúdie prevedené B.Bay (1999) a Lin My (1991), ktoré sa zaoberajú antioxidačnými efektmi probiotických baktérií.

Štúdia A.Gigova na oddelení Hematológie a onkológie na Vojenskej lekárskej akadémií v Sofii prevedená v roku 2008 s 95 pacientami s rakovinou si zasluhuje obzvlášť špesiálnu pozornosť. Pacientom bol podávaný prípravok Biomilk Antioxidant v kombinácií s hlavnou liečbou. U týchto pacientov bolo pozorované štatisticky oveľa väčší počet T-lymfocytov, trombocytov a leukocytov a mierny nárast hemoglobínu. Títo pacienti boli podrobení chemoterapii a rádioterapii no bez ťažkých vedľajších účinkov a kvalita ich života sa zlepšila. Podobné výsledny boli dosiahnuté v roku 1976 doktorkou A. Atanasovou pri liečbe 36 detí s leukémiou.

Tieto štúdie sú výsledkom viac ako 30 ročnej práce. Dúfame, že budúcnosti budeme môcť ešte lepšie využiť znalosti starých civilizácií s využitím moderných technológií aby sme mohli oživiť odkaz zanechaný samotným Hippokratom: Nech je jedlo vaším liekom.