About us                        

 

O našej spoločnosti:

Naša spoločnosť bola založená v roku 2001 v Bulharsku. Všetok kapitál je privátny. ?Daflorn? sro nemá žiadne úvery a nie je zapísaná na žiadnej burze investori disponujú 100% vlastným kapitálom. Spoločnosť má dvoch manažérov ?konateľov v Bulharsku. Prvým je Prof. gen. major Nikola Alexandrov DrSc. a druhým je MUDr.Daniela Petrova Ph.D.

Pravidlá spoločnosti:

Cieľom spoločnosti Daflorn je ponúknuť klientom probiotické produkty najvyššej kvality a dopomôcť im zlepšiť svoj zdravotný stav, nakoľko pri výrobe sú využívané všetky vedecké skúsenosti spolu s najnovšími biotechnologickými postupmi. Hlavným cieľom spoločnosti je produkovať nové produkty obsahujúce bunky Lactobacillus Bulgaricus, ktorý môže zlepšiť kvalitu života. Základným pravidlom spoločnosti Daflorn je vytváranie a produkovanie absolútne prírodné probiotické produkty, ktoré neobsahujú žiadne konzervačné látky, farbivá a geneticky upravované mikroorganizmy. Zvyšovaním cieľov a konkurencieschopnosti si spoločnosť Daflorn buduje svoju pozíciu nielen na domácom, ale aj na svetovom trhu.

Naša spoločnosť sa orientuje na nepretržitú výrobu a vývoj nových probiotických produktov, aby zabezpečila stále zvyšujúci sa dopyt a potrebu pomôcť klientom so stále rôznorodejšími zdravotnými problémami.

Spoločnosť Daflorn dodržiava právne predpisy Bulharskej republiky tak isto ako aj právne nariadenia Európskej únie, aby zaistil bezpečnosť probiotických potravín, potravinových doplnkov a probiotickej kozmetiky ponúkaných spoločnosťou Daflorn.

Priemyselné a intelektuálne vlastníctvo:

Všetky naše výrobky sú chránené 13 patentmi a užitočných modelov a 7 obchodnými známkami. Celkový odhad nehmotných aktív spoločnosti sa odhaduje na10 miliónov Eur. Duševné vlastníctvo je základný princíp spoločnosti. Všetky produkty boli experimentálne spracované a klinicky testované vo vedúcich zdravotníckych inštitúciách v Bulharsku - Lekárska Univerzity v Sofii, Varne a Plevene, Národný inštitút pre urgentnú medicínu "N. Pirogova ", Vojenská lekárska akadémia - Sofia, Bulharská akadémia vied, Národné onkologické centrum - Sofia, Národné centrum hygieny, lekárskej ekológie a výživy - Sofia a iné vedecké ústavy. Niektoré z výrobkov sú predmetom spoločného výskumu a spracovania spolu s pozoruhodnými vedcami z univerzity vo Würzburgu - Nemecko, Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové - Česká republika, Vojenskej lekárskej akadémia - Varšava, spoločnosťi Meiji - Japonsko a Vojenskej lekárskej akadémie v Petrohrade - Rusko. Do klinických testov boli zapojení zdraví ľudia - piloti, posádky ponoriek a dobrovoľníci, ktorí boli testovaní v simulovanom prostredí leteckej katastrofy a vraku ponorky.

Klinické testy boli prevádzané aj s pacientmi s poraneniami lebky a mozgu, popáleninami, rôznymi druhmi otráv, zahrňujúc predávkovanie sa drogami a liehovinami, vírusovou hepatitídou, septickými stavmi, akútnymi alergiami a toxikoalergickými ochoreniami. Naše výrobky boli testované aj experimentálne na zvieratách kvôli embriotoxicite, ochrane proti žiareniu a vplyvu na žalúdočné vredy.

Výsledky všetkých skúmaní a testov boli predstavené na rôznych prestížnych vedeckých fórach v Európe ? Rím, Budapešť, Bukurešť, Paríž, Atény, Varšava, Petrohrade, Moskve, v Ázií a Afrike ? Instambul, Tripolis, Bagdad, Tokyo , v Amerike ? Filadelfia a Havana.

Zastúpenie na svetových trhoch:

Daflorn MLM5 je výhradným obchodným zástupcom Daflorn s.r.o pre Bulharsko. Výrobky sú tu distribuované cez multi-level marketing.

Daflorn má svojich partnerov, výhradných zástupcov, ktorí distribuujú produkty na Cypre, Slovenku, v Českej Republike, Rakúsku a Anglicku. Daflorn predáva svoje produkty tak isto aj v Dánsku, Turecku a Japonsku. Trhy v Číne, Rusku, Taiwane, Nemecku, Chorvátsku, Vietname, Taliansku a Singapure a Južnej Kórei sú momentálne v procese registrácie a expanzie.

Sídlo výroby:

Výrobné priestory spoločnosti Daflorn sa nachádzajú v blízkosti mesta Sofia. Sú rozdelené do dvoch hlavných častí.

  • Produkcia základnej probiotickej masy/substancie
  • Vedecký výskum, inovačné technológie, výroba produktov a expanzia na trh

Samotná výroba hlavnej probiotickej hmoty a sublimačné sušenie monokultúr je prevádzané spoločnosťou NDN BAC s.r.o. Jedná sa o filiálku spoločnosti Daflorn s.r.o. Daflorn je 100% vlastník svojho kapitálu. NDN BAC s.r.o. má zavedený systém riadenia kvality ISO 22000 : 2005 certifikovaný v MOODY INTERNATIONAL pod certifikátom Q 090722.

Daflorn s.r.o. vyrába koncové produkty a rozširuje ich na domáce a svetové trhy. Spoločnosť taktiež spracováva a uvádza do produkcie nové produkty a technológie nezávisle ale aj s pomocou rôznych vedeckých inštitúcií.

Spoločnosť predstavila systém kontroly kvality ISO 9001 ? 2008. Všetky biotechnologické procesy sú automatizované Čoho dôkazom je aj vysoko odborne kvalifikovaný tím 15 zamestnancov.

Daflorn s.r.o. vlastní 50% kapitálu spoločnosti Daflorn MLM5 a 50% kapitálu Dark s.r.o.

Produkty:

Spoločnosť Daflorn momentálne ponúka 56 produktov:

  • 12 druhova probiotickej funkčnej potravy pod značkou Biomilk v balení 0,250 kg; 0,100 kg a 0,010 kg;
  • 22 druhov potravinových doplnkov v kapsuliach pod značkou Laktera (11 druhov ? po 30 kapsulí v balení), Biomilk (8 druhov ? po 60 kapsulí v balení), Magic Power (2 druhy ? po 60 kapsulí v balení)
  • 5 druhov probiotických pleťových masiek pod značkou Mariah´s face ? v balení po 5 gramov;
  • 11 druhov glycerínových probiotických mydiel pod značkou Mariah´s Face a Elegant Pearl (6 druhov Mariah´s face a 5 druhov Elegant Pearl - 90g na balenie);
  • Jedinečné symbiotické kvasinky (štartovacie kultúry) na produkciu Bulharského jogurtu a suchých mäsových produktov (salám);
  • Probiotický med pod značkou Daflorn v balení po 450g;
  • Probiotické doplnky výživy pre včely, kone a chovné žrebce pod značkou Laktility;

Technologická dokumentácia ku všetkým produktom, ktoré produkujeme je konzultovaná a certifikovaná Národným Hygienickým centrom pre hygienu a výživu na Ministerstve zdravotníctva Bulharskej republiky a taktiež všetky produkty majú exportné certifikovanie z Ministerstva Zdravotníctva Bulharskej republiky. Všetky probiotické kmene obsiahnuté v probiotických produktoch sú registrované v Bulharskej národnej mikrobiologickej banke a nie sú nijako geneticky modifikované.

Výrobné zariadenia:

V súčasnosti výrobky sú vyrábané v Sofii a taktiež na základe licencie vo firmách Elby Bulgaricum, Lactina a Kendi.

Prioritou je používanie špičkových svetových technológií pri výrobe zahŕňajúcich svetové štandardy podľa GMP. Výrobok Biostim (predchodca Biomilk) je víťazom prestížnej zlatej medaily z veľtrhu v Plovdive a je víťazom súťaže "Golden Apple" ocenenie za ekologicky čistý produkt.

Vízie napredovania v budúcnosti:

Výroba probiotickej stravy a výživových doplnkov na podporu rastu mláďat priemyselne chovaných zvierat (kurence, jahňatá, teľatá a ošípané) a pre domáce zvieratá (psy a mačky).

Ďalej by sme radi rozšírili náš sortiment o probiotické sušené jedlo s rôznymi druhmi ovocia, probiotické cukrovinky , zmrzlina atď.