Контакты

 

Дафлорн ООД

ДДС № / BG 124537885

Офис в София :

ул. "Цар Асен" №54, ап. 4, София, Болгарии
Тел. + 359-2-9542639
Лица представляващи фирмата :
Даниела Петрова
Никола Александров

Уеб страници :

www.daflorn.com
www.laktera.com
www.bio-milk.com
Probiotics Shop
www.daflorn.co.uk
www.probiotik-lbb.hr
www.dnkplus.de

e-mail:

Адрес на търговската фирма с екслузивни права в България: “Дафлорн МЛМ“ ООД

ДДС № BG124626113
София 1330, бул. “акад.Иван Евстатиев Гешов “ № 2 Е
Бизнез център “ Сердика “ , сграда 1 , офис 004
Teл./ факс : + 359 2 9204385 - София
Уеб сайт : www.mlm.daflorn.com
e-mail :