Странични ефекти

 

Рядко се установяват ендокардити (възпаления на сърцето) от Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus plantarum и много по-рядко от Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium. Не са установени ендокардити от Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.