Радиопротективен ефект

 

Ефекти на два щама Лактобацилус Булгарикус

Лъчезащитен ефект на пробиотика - Биомилк (1)

Лъчезащитен ефект на пробиотика - Биомилк (2)

Качествени характеристики на Lactobacillus bulgaricus

Ефекти на два щама Лактобацилус булгарикус след радиационно въздействие

Лъчезащитенефект на пробиотика Biomilk

Проучване антиоксидантната активност на пробиотика Biomilk

Широкото използване на ядрената енергетика и зачестилите аварии в последните десетилетия (Чернобил, Русия 1986 – 1 реактор, Фукушима, Япония 2011 – 4 реактора едновременно) показаха, че въздействието на йонизиращите лъчения е не само военна заплаха. В същото време йонизиращите лъчения се използват широко в медицината за диагностика (рентгенови апарати, радиоизотопни изследвания) и лечение на ракови заболявания (лъчетерапия). Уврежданията, които предизвиква радиацията са свързани преди всичко със засягане на костния мозък. Последствията от това са намаляване количеството на левкоцити и тромбоцити и общата и специфична имунна система на организма. В резултат се развиват инфекциозни усложнения, предизвикани както от екзогенни нокси (причинители), така и от проникване на патогенни (болестотворни) бактерии в кръвта до развитие на сепсис(общо отравяне на кръвта).

Общите принципи за лечение на острата лъчева болест са добре известни, като повечето от използваните за това радиопротективни средства са химични вещества. Те са с краткотраен ефект и имат много странични и токсични явления. Тези усложнения се засилват при продължително приемане, налагащо се на работещите в ядрената енергетика или при продължителен прием от населението в области на ядрена катастрофа. Ето защо търсенето на средства за лечение и за стимулиране на защитните сили на организма след радиационно въздействие продължава. След аварията в Чернобилската АЕЦ усилията се насочиха към изпитване на природни продукти, които могат да се прилагат продължително време и по възможност да са свързани с хранителния режим на пострадалите. В тази насока безспорен интерес представлява Lactobacillus bulgaricus.

В началото изследванията бяха извършвани върху опитни животни поради явната невъзможност за създаване на контролни групи хора, облъчени със смъртоносни дози лъчение. В същото време в медицината експерименталните проучвания върху опитни животни се считат за сигнификантни (меродавни) и изпитването на всички лекарствени средства започва по този начин.

Експериментални проучвания на Пл. Петрунов, Л. Хаджийски 2003г. показват, че използването на Lactobacillus bulgaricus намалява степента на поражение на костния мозък, ускорява възстановяването на кръвотворенето и пострадиационната дисбактериоза, има радиопротективен ефект върху стволовите клетки и намалява смъртността на опитни животни, облъчени със смъртоносна доза радиоактивни вещества, сравнено с контролната група (които не са приемали Lactobacillus bulgaricus).

Експериментални проучвания проведени с пробиотичния продукт Biomilk на Б. Гьошева (1992,2005), М. Геогиева (2007) показват, че опитните животни, получавали Biomilk нормализират статистически по-бързо кръвотворенето на костния мозък на 10-тия ден след облъчването. Най-вероятно лъчезащитния ефект на Biomilk с Lactobacillus bulgaricus се дължи на имуностимулиращия му ефект и на ограничаване на липидната пероксидация, т.е. намаляване на свободните радикали (антиоксидантен ефект). За ефекта на пробиотичните бактерии като антиоксиданти има и други проучвания на B. Bay (1999), Lin My (1991) и други.

Поради невъзможността експериментално да се облъчват хора с различни дози радиация, особено внимание заслужават клиничните изследвания на пациенти, които контролирано се облъчват с цел лечение на ракови заболявания. Проучванията на А. Гигов (2008, Катедра по хематология и онкология, ВМА, София) при 95 болни с ракови заболявания, показват че пациентите приемали Biomilk Antioxidant (Lactobacillus bulgaricus и екстракт от корен на кръвен здравец Geranium sanguineum) заедно с основното лечение показват статистически значимо повишаване на броя на Т-лимфоцити, тромбоцити и левкоцити, умерено повишаване на хемоглобина, ускорено възстановяване на костния мозък и кръвотворенето. Тези болни, които са приемали Biomilk Antioxidant са понесли по-добре лъче- и химиотерапията и са с по-добро качество и по-голяма продължителност на живота. Аналогични резултати са публикувани още през 1976 г. от А. Атанасова, МА София при 36 деца болни от левкемия. Лъчезащитния ефект на пробиотика Biomilk Antioxidant се дължи на имуностимулиращия му ефект и на ограничаване на липидната пероксидация. Живите клетки на Lactobacillus bulgaricus активират специфичния и неспецифичния имунен отговор на гастроинтестиналната лимфна тъкан и системния имунен отговор. Изследвания на известни учени показват че при редовен прием на пробиотични бактерии се увеличава:

• Продукцията на цитокини (Solis-Pereyra B, 1993, De Simone C 1986; Solis-Pereyra B, 1991; Miettinen M 1996; Halpern GM, 1991)
• Фагоцитната активност (Schiffrin EJ, 1997; Schiffrin EJ, 1995)
• Продукцията на антитела (Link-Amster H, 1994)
• Т-клетъчната функция (Aattouri N, 1997; Losacco T, 1994)
• Активността на натуралните килърни клетки (Simone C 1986; De Simone C, 1989)

В заключение горепосочените данни показват че постоянния прием на пробиотични продукти с Lactobacillus bulgaricus дава възможност за намаляване на пораженията от радиационно въздействие и създава условия за ускорено възстановяване на организма като цяло. Към момента НАСА препоръчва на хората в Япония, изложени на завишени дози радиация прием на витамини като общо укрепващи средства, които приемат и астронавтите за предпазване от космическата радиация. Тук трябва да отбележим, че българските пробиотични продукти Biomilk са разработени и използвани от астронавтите на международната космическа програма „Интеркосмос“. Освен Lactobacillus bulgaricus те съдържат 21 аминокиселини, млечни витамини и минерали, готови за усвояване от човешкия организъм. В този аспект пробиотиците с Lactobacillus bulgaricus са природни радиопротектори на биологична основа и са от съществено значение за хората, засегнати от ядрени катастрофи, за работещите в атомната енергетика и онкоболните, подложени на химио- и лъчетерапия.