Млечно кисели коки

 

От тях най-голямо значение има Streptococcus thermophilus. Той отделя вещества, спиращи развитието на вредните микроби, подобряващи кръвосъсирването, ускоряващи растежа на децата. Streptococcus thermophilus произвежда алкохолдехидрогеназа разграждаща алкохола.