Сертификати и референции

 

1. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за Biomilk - функционални храни.

2. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за Biomilk - добавки към храната (капсули).

3. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за Laktera - добавки към храната (капсули).

4. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за Magik Power - добавки към храната (капсули).

5. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за стартерни култури (закваски).

6. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за пробиотичен мед.

7. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за пробиотични козметични маски за лице.

8. Експортен сертификат от Министерство на Здравеопазването на Република България за пробиотични глицеринови сапуни.

9. Удостоверение от национален център по хигиена за съгласуване на технологичните документации за производство на пробиотичните продукти на Дафлорн ООД.

10. Сертификат ISO 22000:2008.

11. Декларация за въведени системи ISO 9001:2008.

12. Становище от Военно въздушните сили за употреба на пробиотиците произведени от Дафлорн ООД от пилоти.

13. Становище от профсъюзите за употереба на пробиотиците, произвеждани от Дафлорн ООД като предпазна храна.

14. Препоръка от циментов завод “Титан Златна Панега“ АД за употреба на пробиотици, произвеждани от “Дафлорн“ ООД при тежки производства.

15. Удостоверение от Военномедицинска Академия за клинично изпитване на пробиотиците, произвеждани от “Дафлорн“ ООД.

16. Анализационни сертификати за продуктите.

17. Сертификат за безопасност на материалите, използвани при опаковките на продуктите (капсули, пластмаса, метал).

18. Клинични изпитания на продуктите произвеждани от “Дафлорн“ ООД (резюмета и пълни текстове).